ĐĂNG KÝ LIÊN HỆ
  VY SPA – SKIN CARE CENTER 

  Địa chỉ: G13 Đường 3A, P. Tân Hưng, Quận 7. tp HCM
  Hướng dẫn đặt Grab: Vyspa Đường 3A, P. Tân Hưng, Quận 7. TP.HCM
  Email: vyspa@gmail.com
  Website: www,vyspa.vn
  Tel:  0938 83 82 99 / 028 66804366